Pedagogische visie van VZW Kids-Point Plus

De werking van de VZW Kids-Point Plus is gebaseerd op de principes van Positief Pedagogisch Programma (Triple P) en op de pedagogische ideeën van kinderarts, pedagoog en schrijver Korczaks.

Het Positief Pedagogisch Programma of wel Triple P staat voor positief opvoeden. Positief  opvoeden is een manier van opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het betekent dat je op een opbouwende manier omgaat met het gedrag en emoties van kinderen. De nadruk ligt op het bevorderen van een goede communicatie en het geven van positieve aandacht aan dingen die de kinderen goed doen. Het resultaat is dat de kinderen goed in hun vel zitten en minder kans lopen om gedragsproblemen te ontwikkelen.

Positief opvoeden kent vijf belangrijke aspecten:

1. Een veilige en stimulerende omgeving

De opvang van VZW Kids-Point Plus is een kindvriendelijke en huiselijke opvang. Een opvang die de kinderen stimuleert en motiveert tot nadenken, zelf keuzes te maken, sociale en motorische vaardigheden te ontwikkelen. In haar activiteiten en speelgoedaanbod maakt de dagopvang gebruik uit de schijf van vijf. De activiteiten en het speelgoedaanbod zijn creatief (o.a. knutselactiviteiten), constructief ( werken gericht naar een einddoel o.a. werken met bouwpakketten), cognitief (o.a. puzzelen, kruiswoordraadsels), sociaal (toneelstukjes, gezelschapspelletjes), motorisch (fijn motorisch: o.a. kleuren, sieraden maken; grof motorisch: o.a. hut bouwen met kussens, buiten spelen)  Daarnaast wordt onder begeleiding van een universitair geschoolde coach met didactische bevoegdheid de taal- en verstandelijke ontwikkeling van de kinderen bevordert. De opvang van VZW Kids-Point Plus biedt gezelligheid, vertrouwen, veiligheid in een kindvriendelijke, huiselijke sfeer.

2. Leren door positieve ondersteuning

De begeleiders van de opvang zijn altijd aanwezig en beschikbaar voor de kinderen. Dat betekent niet dat wij voortdurend op de kinderen hun nek zitten, maar we zijn wel beschikbaar wanneer het kind hulp, zorg of aandacht nodig heeft. Wij geloven dat kinderen meer leren als je ze stimuleert om dingen zelf op te lossen en te doen. Positieve aandacht en aanmoediging van de begeleiders motiveren kinderen om nieuwe dingen te leren en hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

3. Aansprekende discipline

Een van de opgaven van de begeleiders is ook kinderen de regels van Kids-Point Plus  en de algemeen geldende waarden en normen bij te brengen. Wij vinden het belangrijk dit te doen op een positieve en aansprekende manier. Op deze manier leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Daarnaast leren kinderen zich ook te beheersen en rekening te houden met de behoeften van anderen. Kinderen lopen minder kans om gedragsproblemen te ontwikkelen wanneer er duidelijk en consequent wordt gehandeld. Onze begeleiders handelen duidelijk en consequent op een positieve manier.

4. Realistische verwachtingen hebben

Voor iedere leeftijd van een kind zijn bepaalde verwachtingen over hoe het kind zich moet gedragen. Leeftijd zegt niet alles, ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Wij kiezen voor een individuele benadering van elk kind en houden dus rekening met het tempo van het kind.

5. Goed voor jezelf als ouder zorgen

Het ouderschap is gemakkelijker als je ook voor jezelf zorgt. Luister naar je eigen behoeften en tijd neemt voor ontspanning.  Wanneer je als ouder ook aandacht besteedt aan het invullen van eigen behoeften is het veel makkelijker om geduldig, consequent en beschikbaar te zijn voor je kind. Kindercentrum VZW Kids-Point Plus geeft door haar ruime openingstijden en uitgebreide gezinsondersteuning jullie als ouder de tijd en ruimte om aandacht aan een juiste balans te vinden in de combinatie werk en gezin.

In Korzacks pedagogische ideeën staat in het opvoedingsgebeuren de gelijkwaardigheid van het kind en de volwassene centraal. Tussen het kind en de ouder moet een dialoog bestaan. Volgens Korzack laten wij het kind te weinig dingen zelf beleven en ervaren. De ouders zijn ervaren en hebben het beste met je voor en dus doe het maar zoals zij het zeggen. Volgens Korzacks  vragen  kinderen van hun opvoedingsomgeving niet te veel opvoeding, maar respect voor het eigen kunnen, durven en willen en het beschikbaar zijn van hun ouders. VZW Kids-Point Plus deelt de mening dat kinderen het meest leren uit eigen ervaringen en dat zij door wilskracht vrijwel alles kunnen bereiken. Begeleiders en ouders dienen hierbij volgens Kids-Point Plus wel beschikbaar te zijn om de kinderen te motiveren en te stimuleren en een aansprekende discipline bij te brengen (te sturen). Het kind heeft recht op erkenning van het eigen actief  aandeel in hun ontwikkeling.

Daarnaast wijst Korzack er op dat kinderen  geen verlengstuk van hun ouders zijn. Veel volwassenen kneden en vormen de kinderen naar hun eigen ideeën. Volgens Korzack heeft het kind recht op respect, recht te groeien, te rijpen. Kids-Point Plus deelt de visie van Korzack dat een kind recht heeft op respect voor zijn of haar eigenheid binnen.