Kindercoaching

Heb je twijfels, vragen over opvoeden of maak je, je zorgen over het welbevinden van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met onze coach.

Je kan altijd een afspraak maken om een vraag, zorg, twijfel of probleem te bespreken. Er wordt dan voldoende tijd voorzien voor een pedagogisch adviesgesprek.

We bieden je 1 gratis adviesgesprek aan en vragen daarna € 45,- per uur per adviesgesprek.

DSC06825

Kindercoaching

DSC06825

Bij Kindercoaching richten wij ons met name op het verwerken van emotionele gebeurtenissen, gedragsproblemen, problemen in de ontwikkeling, leerproblemen en leren omgaan met angsten bij kinderen.

Het coachingstraject bij problemen of emotionele gebeurtenissen is erop gericht om kinderen in een korte periode (gemiddelde 10 consulten) te helpen te leren omgaan met een probleem of met een gebeurtenis.

Bij leerproblemen is het coachingstraject erop gericht scholieren bij achterstanden op leergebied te ondersteunen door middel van bijlessen. Daarnaast helpt studiebegeleiding bij het leren organiseren van de studie, het omgaan met tijdsdruk, faalangst, concentratieproblemen en dyslexie.

Ook worden kinderen begeleidt in hoe zij zich in de toekomst verder kunnen ontwikkelen en wordt getracht weer gelukkig en tevreden kinderen en jongeren te krijgen die kunnen omgaan met problemen uit het verleden en heden.

Kindercoaching is er voor kinderen,

 • met problemen naar aanleiding van lichamelijke klachten (bijvoorbeeld eczeem)
 • met probleemgewoonten (bijvoorbeeld eetproblemen)
 • ter verwerking van emotionele gebeurtenissen (bijvoorbeeld dood van een familielid)
 • met gedragsproblemen (bijvoorbeeld woedeaanvallen, gebrek aan concentratie)
 • met problemen bij de ontwikkeling (bijvoorbeeld motorische problemen, leerproblemen)
 •  met problemen met betrekking tot het zelfvertrouwen (bijvoorbeeld door pesten).

De coach:

 • stelt vragen en reflecteert
 • moedigt aan om te praten
 • moedigt aan problemen onder ogen te zien en de oorzaken te zoeken
 • moedigt aan oplossingen te ontdekken
 • stimuleert het bewustwordingsproces
 • bevordert de ontwikkeling in het groeiproces
 • stuurt problemen bij tijdens het groeiproces op een constructieve wijze.

Tarieven:
Voor een kind uit de groepsopvang van VZW Kids-PointPlus kunnen we 5 adviesgesprekken van 1 uur gratis aanbieden. Anders kunnen we 1 gratis adviesgesprek aanbieden. Daarna vragen wij € 45,- per uur voor een adviesgesprek.