Opvoedingsadvies

Wil je als ouder graag een vraag, zorg, twijfel of probleem van/met je kind individueel bespreken, dan kan dat. Je kan altijd een afspraak maken om dit samen met onze coach te bespreken. Er wordt dan voldoende tijd voorzien voor een pedagogisch adviesgesprek.

Omdat je een kind heb in de groepsopvang van VZW Kids-Point Plus kunnen we je 5 adviesgesprekken van 1 uur gratis aanbieden.

DSC06825