Onze geschiedenis

In het kort het verhaal van de oprichtster van kindercentrum VZW Kids-Point Plus.

Na het behalen van mijn universitaire opleiding en didactische bevoegdheid heb ik jaren les gegeven, waarna ik, na mijn opleiding coach-counsellor, in 2004 in bijberoep een coaching en trainingsbureau begon. Naar aanleiding van het groot aantal kinderen dat ik coachte, begon ik in 2007 een buitenschoolse opvang met begeleiding en volgde ik ter volledigheid de opleiding dagopvang jonge kinderen. In 2009 verhuisde we met onze locatie naar Hasselt en veranderde we van een eenmanszaak in een VZW. In 2016 ontstond hieruit een kindercentrum.